Pentru afaceri prospere

Continuăm dezvoltarea celui mai important parc industrial și tehnologic din regiune - PITT

Amenajare platformă parcare pe parcela C5 din incinta Parcului Industrial Tehnologic Timișoara, jud.Timiș, Calea Torontalului km 6.

Proiectul asigură capacitatea de parcare pentru 40 de locuri de parcare din care 33 locuri de parcare pentru autocamioane cu remorcă și 7 locuri pentru autocamioane, realizarea drumului din incintă cu sens unic în lungime de 232,42 m și lățimea de 7,50 m, precum și accesul pe parcelă.

Un județ și o regiune inteligente

Înființăm și investim într-un nou parc de specializare inteligentă specializat în activități de inovare, cercetare, transfer tehnologic

Conceptul de “parc de specializare inteligentă” se referă la un hub sau un cluster de afaceri, cu o amplasare bine stabilită, care integrează tehnologii avansate și inovative pentru a spri- jini dezvoltarea și creșterea companiilor din diverse domenii specifice.

Entitățile din cadrul parcului desfășoară activități de cercetare, dezvoltare experimentală, ino- vare și transfer tehnologic, inclusiv activități de transfer tehnologic, activități de producție de serie/serie zero, individuală, și/sau producție de masă, activități de prestări servicii, marketing și desfacere, precum și alte categorii de activități necesare produselor și serviciilor, specifice domeniilor de specializare inteligentă prevăzute în strategiile de specializare inteligentă elab- orate la nivel național și/sau la nivel regional. Acesta include facilități și infrastructuri adap- tate pentru a încuraja colaborarea, inovația și transferul de cunoștințe între companii, universități, instituții de cercetare și alte entități relevante.

Infrastructură și facilități adaptate: Parcul oferă infrastructură modernă și facilități specializate pentru companiile din domeniile de interes, cum ar fi laboratoare de cercetare, spații de producție sau incubatoare de afaceri.

Focus pe tehnologii avansate: Parcul se concentrează pe promovarea tehnologiilor avansate și inovatoare, cum ar fi inteligența artificială, internetul lucrurilor (IoT), tehnologia blockchain, energiile regenerabile sau alte domenii emergente.

Ecosistem de inovare și colaborare: Parcul creează un ecosistem propice pentru inovație și colaborare, facilitând interacțiunea între companii, instituții de învățământ, centre de cercetare și alte organizații relevante.

Acces la resurse și expertiză: Companiile din parc beneficiază de acces la resurse precum finanțare, consultanță, servicii de suport și expertiză în domeniile lor de activitate.

Susținere pentru startup-uri și întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri): Parcul oferă sprijin și facilități speciale pentru startup-uri și IMM-uri, inclusiv programe de accelerare, incubare și mentoring.

Impact economic și social: Parcul contribuie la stimularea creșterii economice locale, crearea de locuri de muncă, atragerea de investiții și dezvoltarea unui mediu de afaceri dinamic și competitiv.

Timișul, nod logistic de importanță europeană

prin dezvoltarea unui centru logistic intermodal de mari dimensiuni.

Conexiunile existente și viitoare transformă Timișoara în cel mai bine conectat oraș din România și o veritabilă poartă între Uniunea Europeană și Sud-Estul Europei.

Transformarea Timișului într-un centru logistic cu influență regională este astfel o decizie naturală care trebuie sprijinită.