NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către

PARTIDULUI FORȚA DREPTEI FILIALA TIMIȘ

1. Date despre operatorul de date 

PARTIDUL FORȚEI DREPTEI – FILIALA TIMIȘ cu sediul în Timișoara, Strada Johann Nepomuk Preyer, nr. 14, SAD 1, CIF 47852769, înregistrată ca persoană juridică la Ministerul Justiției, Cod IBAN  RO77UGBI0000092029899RON (pentru LEI), deschis la Garanti Bank S.A., reprezentată de CHIRA Claudiu-Martin, Președinte al Filialei Timiș,, (denumit în continuare “FD”).

FD are calitatea de operator de date cu caracter personal în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului UE nr. 2016/679 și al Legii nr. 190/2018.

FD se angajează sa respecte drepturile si libertățile persoanelor fizice si se angajează sa protejeze confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale membrilor de partid, simpatizanților, susținătorilor, votanților, alegatorilor, donatorilor, persoanelor cu drept de vot aflate pe listele electorale, precum si a oricăror categorii de persoane fizice ale căror date personale le prelucram in scopul realizării obiectivelor.

Această nota de informare  poate suferi modificări/actualizări.

2. Informații de contact 

Dacă aveți întrebări despre această notificare sau pentru mai multe informații despre modul în care utilizăm datele dvs. sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs., puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la: 

DPO FD

Calea Victoriei nr. 26, sector 1, București

Email: contact@forta-dreptei.ro

3. Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucram

Datele cu caracter personal sunt datele care duc la identificarea persoanei vizate . Acestea pot fi date furnizate direct de catre dumneavoastră (ex: nume, prenume, adresa, e-mail, telefon, localitate) sau date pe care le colectăm indirect (ex: adresa IP)

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt cele furnizate de dumneavoastră prin intermediul formularelor prezente in site-ul www.sunt-cu-nica.ro ori prin alte modalități:

Categorie date personale

De ce solicitam aceasta categorie de date?

Text de lege care obliga la prelucrarea datelor (obligație legală prevăzută în legislația UE sau în legislația națională)


Text RGPD temei legal

Nume Prenume

1. Contract- efectuarea demersurilor pentru a deveni membru, identificarea membrului ,  mentinerea si administrarea bazelor de date, promovarea candidatilor

2. obligatia legala referitoare la finantarea activitatii partidelor politice

3.consimtamant informat- identificare/comunicare cu simpatizantii, activitati de strangere de semnaturi (pentru petitii/referendumuri locale)

In scopul indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina partidelor politice de Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale  si, respectiv art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale din 13.01.2016

 

1. art. 6 (1) lit. b) RGPD;

2. art. 6 (1) lit. c) RGPD.

3.  art. 6 (1) lit. a) RGPD

Adresa de domiciliu/resedinta numele străzii, numărul, orașul, sat, comuna, județul, codul poștal, țara

1. obligatie legala verificarea ca cetatenii UE au domiciliul pe teritoriul Romaniei 

2. interes legitim – alocarea de activitati teritoriale si proiecte in aria de domiciliu/resedinta

3.consimtamant informat – identificare/comunicare cu simpatizantii, activitati de strangere de semnaturi (pentru petitii/referendumuri locale)

4. completarea cererii de adeziune

In scopul indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina partidelor politice de Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale  si, respectiv art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale din 13.01.2016


1. art. 6 (1) lit. c)

2. art. 6 (1) lit. f)

3. art.6 (1) lit. A,

4. art.6.lit. b) RGPD

Numar de telefon

1. contract – completarea cererii de adeziune

 comunicare si mentinerea contactului membrilor cu partidul

2.consimtamant informat- comunicarea partidului cu simpatizantii activitati de strangere de semnaturi (pentru petitii/referendumuri locale) inscrierea in grupuri de comunicare de tip whatsapp/telegram

   

1.art. 6 (1) lit. b) RGPD

2. art. 6 (1) lit. a) RGPD

Adresa de email

1.     contract – completarea cererii de adeziune

comunicarea membrilor cu partidul (pe durata validitatii calitatii de membru)

2.consimtamant informat- comunicarea partidului cu simpatizantii, activitati de strangere de semnaturi (pentru petitii/referendumuri locale)

   

1.art. 6 (1) lit. b) RGPD

2. art. 6 (1) lit. a) RGPD

Tipul și id-ul de messenger pe care-l folosiți (facebook,linkedin )

1.     contract – comunicarea mebrilor cu cu partidul

2.     consimtamant – comunicarea partidului cu simpatizantii

   

1.              art. 6 (1) lit. b) RGPD

2. art. 6 (1) lit. a) RGPD

Carte Identitate: seria si numar

obligatia legala referitoare la finantarea activitatii partidelor politice/completarea cererii de adeziune

In scopul indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina partidelor politice de Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale  si, respectiv art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale din 13.01.2016

 

art. 6 (1) lit. b si c) RGPD

Cod Numeric Personal

1. responsabili administrare fonduri nivel national si judetean, reprezentanti nivel central si judetean, verificatori identitate donatori, contribuitori,proprietari site

2.     Adeziune membrii

1.HG 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 334/2006

2. Formularul de adeziune stabilit conf. Statut

 

 art. 6 (1) lit.b si c) RGPD

Sexul

obligatie legala – reprezentare de gen pentru combaterea discriminarii de gen

OG nr. 137/2000

 

art. 6 (1) lit. c) RGPD

Experiența profesională

contract – completarea cererii de adeziune pentru identificarea domeniilor de competenta in care persoana respectiva poate furniza expertiza

   

art. 6 (1) lit. b) RGPD

Studii

Contract completarea cererii de adeziune pentru identificarea domeniilor de competenta in care persoana respectiva poate furniza expertiza

   

art. 6 (1) lit. b) RGPD

Experiența / activitatea politică

contract – completarea cererii de adeziune pentru  – in vederea acordarii derogarii privind analiza criteriilor de admitere in partid

   

art. 6 (1) lit. b) RGPD si

art. 9 alin. 2 lit. d) RGPD

Domenii de interes

 contract – completarea cererii de adeziune pentru – repartizare pe domenii de interes in cadrul partidului

   

art. 6 (1) lit. b) RGPD

Apartenența la asociații profesionale

contract – identificarea domeniilor de competenta in care persoana respectiva poate furniza expertiza

   

art. 6 (1) lit. b) RGPD

Cetatenia

cerinta legala si statutara – verificarea daca solicitantul este cetatean roman sau cetatean UE cu domiciliul in Romania

art. 1 si eventual art 54 Legea 14/2003


art. 6 (1) lit. c) RGPD

Semnatura (olografa sau electronica)

contract – privind asumarea declaratiei pe propria raspundere si veridicitatea informatiilor oferite

   

art. 6 (1) lit. b) RGPD

Imagini video si audio ale persoanelor care intră în sediile FD

obligatie legala – asigurarea pazei bunurilor si valorilor, protecţia persoanelor.

art. 2 alin 1 Legea 333/2003

 

art. 6 (1) lit. c) RGPD

Opinii politice

Opinia dumneavoastră politică în sensul art. 9 alin. 1 GDPR rezulta din relatia dumneavoastra cu FD

   

art. 9 alin. 2 lit. d) RGPD

Imagini foto/ video si/sau inregistrari audio ale membrilor  sau ale foștilor membri ai partidului sau ale persoanelor cu care acesta are contacte permanente (ex. simpatizanti, colaboratori, experti, consultanti, etc) în legătură cu scopurile sale

Activitate specifica organizatiei politice, respectiv publicarea pe diferite retele de socializare și prin mass-media, precum și prin alte mijloace de comunicare online (site-uri, Ex.: sunt-cu-nica.ro, canale de YouTube, etc.).

   

art. 6 (1) lit. c) RGPD

art. 9 alin. 2 lit. d) RGPD

4. Scopul colectării datelor cu caracter personal

Prelucram datele  cu caracter personal in considerarea calitatii dumneavoastra de membru sau de susținător al partidului, donator, respectiv semnatar al initiativelor cetatenesti , etc (ex. referendum)

Temeiurile legale in baza cărora prelucrăm datele dvs. sunt:

 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini desfășurate în interes public (art. 6 alin. 1 lit. e) RGDP ) respectiv realizării obiectivelor prevăzute de dreptul constituțional, dreptul public sau contribuie la pluralismul politic, la formarea opiniei publice
 • Prelucrarea este necesară pentru indeplinirea unei obligatii legale (art. 6 alin. 1 lit. c din RGDP )
 • Prelucrarea este necesară când avem un interes legitim ( 6. alin. 1 lit. f din RGDP).
 • Prelucrarea este necesară când beneficiem de consimțământul dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a RGDP )
 • Prelucrarea este efectuată în cadrul activităților legitime și cu garanții adecvate de către organizatia FD cu specific politic in ceea ce priveste membrii sau la foștii membri ai organismului respectiv sau la persoane cu care acesta are contacte permanente în legătură cu scopurile sale ( 9 alin. 2 lit. d) RGPD)

Datele personale cu caracter special (de ex. opiniile politice) beneficiază de o protecție suplimentară conform legii. 

Când FD selectează candidați pentru nominalizările din partea partidului pentru diverse funcții din cadrul diverselor instituții publice, prefecturi, agenții, primării etc. este posibil sa solicitam date cu caracter  personal cuprinse in cazierul judiciar, dar numai în cazurile în care există un act normativ care prevede această obligație. 

Activitatea partidului politic  este considerată de lege ca fiind o activitate de interes public și, prin urmare, ni se permite să prelucrăm date cu caracter personal în măsura în care sunt necesare în scopurile activității noastre in domeniul politic fără consimțământul expres al persoanei vizate, dar cu condiția să se prevadă garanțiile corespunzătoare, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 190/2018.

Aderarea la obiectivele partidului prin completarea și semnarea cererii și a formularului de înscriere reprezintă angajamentul aplicatului de a participa în mod activ la activitatea organizației, iar prelucrarea informațiilor furnizate liber se va face în acord cu obiectivele partidului.

Pe perioada cat o persoană este membru al partidului, aceasta nu poate solicita stergerea datelor cu caracter personal, deoarece nu se mai pot desfășura relațiile normale intre organizație și membru.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul consimțământului persoanei vizate (art. 6 alin. 1 lit. a RGDP), acesta poate fi retras oricând si necondiționat.

5. Cum utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal prin operatiuni manuale sau automate atunci cand completati  formularul de contact aflat pe pagina sunt-cu-nica.ro, formularul prin care solicitati inscrierea ca membru sau sustinator al FD  aflat pe pagina sunt-cu-nica.ro sau pe suport hartie, formularul de sustinere a petitiei, initiativei noastre, si alte formulare electronice sau pe suport hartie etc.

Atunci dati click pe butonul de „Trimite” sau „Sustine” etc după caz,  dupa ce ati introdus numele si prenumele, adresa de email, numarul de telefon aceste date cu caracter personal sunt importate automat intr-o baza de date a organizatiei.

Alte operațiuni cu datele dumneavoastră sunt efectuate manual (în format electronic sau letric) de către operator.

Este vorba în special despre gestionarea cererilor dumneavoastră legate de protecția datelor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat și nici pentru crearea de profiluri.

Procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a le utiliza în scopul activităților noastre legitime si specifice ca partid politic in conformitate cu Legea partidelor politice nr. 14/2003, cu  Statutul FD, conform deciziilor organelor interne  (ex. Biroul National)  cu regulamentele si procedurile interne de functionare a partidului.

Procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal când detineti o calitate,  functie, pozitie in cadrul partidului sau atunci cand candidati din partea partidului respectiv cand imagini, inregistrari audio si/sau video ale dvs. sunt utilizate si publicate  de catre organizatie pe diferite retele de socializare și prin mass-media, precum și prin alte mijloace de comunicare online (site-uri, Ex.: sunt-cu-nica.ro YouTube etc.) in scop electoral sau in alte scopuri specifice conform activitatii sale legitime.

6. Analiza datelor solicitanților și validarea acestora

FD poate folosi unele date personale pe care le detinem despre dvs. pentru a face o selecție a celor mai potrivite persoane pentru diverse posturi si poziții atât din cadrul FD cât și pentru funcțiile publice pentru care partidul poate face numiri și /sau propuneri.

De asemenea, prelucram datele personale care ne sunt furnizate de membri în următoarele scopuri:

 • pentru a vă trimite materialele noastre conținând informații despre activitatea partidului despre evenimente politice, campanie sau materiale despre cum puteți sprijini partidul.
 • pentru a identifica persoanele țintă pentru anumite sarcini, funcții și atribuții
 • pentru a solicita sprijin financiar prin donații, cotizații etc. 

dar decizia rămâne umană (comisie desemnata, departament recrutare, etc).

 7. Sursa datelor cu caracter personal

Putem  sa prelucram datele dumneavoastră personale atunci

 • cand completati un formular in format fizic (pe hartie) sau digital prin intermediul site-urilor web ale partidului sau prin intermediul platformelor de socializare sau
 • când participați la sedintele sau activitățile specifice partidului atât la nivel central cât și la nivel local
 • când realizați tranzacții financiare in calitate de membru sau susținător /donator (ex. plata cotizației, donații  etc)
 • cand intrați în sediul central al partidului sau in unul dintre sediile teritoriale prin colectarea imaginilor video si/sau audio prin sistem de supraveghere video (CCTV)  (caz in care vom păstra datele pana la 30 de zile).
 • Cand participati la ședințele partidului sau filialelor partidului ținute online, inregistrate sau nu, (utilizand de exemplu, Zoom, Teams, Skype, Meet, etc). Pentru a asigura transparenta si accesul membrilor la sectiunile publice ale sedintelor BN/BJ/BL, pentru participarea la acestea, poate fi necesar sa vi se solicite inscrierea prealabila iar ulterior puteti solicita accesul la inregistrarile sedintelor printr-o cerere adresata catre SG. Inregistrarea va fi efectuata si stocata de catre SG pentru o perioada de 5 ani.
 • Cand participati la diverse evenimente si actiuni ale partidului unde se efectuează înregistrări foto-audio-video ce vor fi utilizate și publicate de către organizatie pe diferite retele de socializare și prin mass-media, precum și prin alte mijloace de comunicare online (site-uri, Ex.: ro, YouTube etc.).

8. Partajarea/ transferul datelor cu caracter personal

 • In interiorul partidului pentru gestionarea proceselor organizaționale:

FD are un interes public să partajeze anumite date cu caracter personal și să le punem la dispoziția Partidului de la nivel local la nivel național sau invers, de la nivel național la nivel local, atunci când este necesar pentru campaniile noastre sau pentru alte activități ale partidului politic.

Dacă se face o sesizare conform Statutului si reglementărilor interne ale Partidului, atunci datele cu caracter personal pot fi partajate cu organele partidului si persoane care au atribuții in acest sens.‍ Persoanele fizice care acceseaza date cu caracter personal sunt instruite si au incheiat un Acord de confidentialitate (DPA) cu Partidul FD.

Atunci cand o persoana candideaza pentru o functie interna politica din cadrul organizatiei sau pentru o functie publica din partea partidului, atunci datele cu caracter personal ale candidatului pot fi facute publice.

 • În exteriorul partidului conform cerințelor legale:

Exista situații in care avem obligația legala a transmiterii datelor colectate către autoritati guvernamentale cum ar fi Autoritatea Electorala Permanenta, Curtea de conturi, Birourile electorale, etc.

Facem mentiunea ca datele dumneavoastra personale pot fi facute publice de catre AEP in temeiul obligatiilor legale privind publicarea pe site-ul institutiei a persoanelor care au facut donatii peste nivelul a 10 salarii minime brute, au platit cotizatii de peste 10 salarii minime brute, sau au acordat imprumuturi de peste 10 salarii minime brute, partidului precum si a nivelului acestor finantari.

De exemplu, dacă faceți o donație către filiala partidului din care faceți parte, aceste date cu caracter personal vor fi raportate către sediul central, astfel încât să poată fi înregistrate și raportate de către AEP, cu exceptia cazului in care ati solicitat confidentialitatea contributiei, situatie posibila pentru sumele donate in valoare mai mare de suma a 10 salarii minime brute pe economie.

Putem transmite date personale procesate catre organele de Politie/ Parchet sau instantelor de judecata, la cererea acestora conform prevederilor Legii nr. 333/2003.

 • In exteriorul partidului pe baza interesului legitim al organizării operaționale a partidului:

Uneori, in activitatea noastră curentă este necesar să dezvaluim datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte a acestora catre furnizorii noștri de servicii (ex. avocați, contabili, experți, operatori de telefonie, servicii postale, curierat si/sau mesagerie, voluntari, tipografi, reprezentanții aleși, candidați, furnizori de servicii CCTV paza si protectie, analisti de piata, consultanti de orice natura – comunicare, PR, fotografi, operatori audio/video, etc).

Datele sunt partajate numai când avem un motiv, iar legea ne obligă sau permite acest lucru, in baza unui interes legitim si a obiectivelor Statutare.

În cazul în care utilizăm un împuternicit, persoană fizică sau juridică care prelucrează date în numele nostru și pe seama noastră ca operator, în conformitate cu instrucțiunile noastre, ne asigurăm că această prelucrare se face pe baza unui acord de prelucrare a datelor prin care asiguram folosirea datelor numai în scopurile pentru care au fost furnizate, cu respectarea  măsurilor necesare pentru a asigura un nivel ridicat de securitate a acestora.

 

FD nu va dezvalui sau transfera  datele dumneavoastră cu caracter personal către alte entități ce nu sunt parte din procesul operațional intern.

FD face eforturi pentru a utiliza aplicații din UE si  pentru a menține datele personale in Spațiului Economic European.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică privind protecția datelor. 

Pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate, platformele și serviciile digitale pe care le contractăm își asuma respectarea  măsurilor tehnice și organizatorice de protecția datelor și impunem existenta clauzelor contractuale standard recomandate de EDPB (informații generale aici sau aici) sau garanții suficiente că datele dumneavoastră sunt prelucrate în siguranță și doar în condițiile pe care le stabilim de comun acord.

 1. În eventualitatea folosirii altor furnizori din Romania/Europa, garantăm că există un proces de evaluare a riscului și de verificare periodică a respectării masurilor tehnice și organizatorice care să ducă la o conformare deplina din punct de vedere al securității, confidențialității si cerințelor GDPR.

10. Retenția datelor dumneavoastră cu caracter personal

Revizuim în mod constant datele cu caracter personal pe care le deținem și luăm în considerare în mod regulat relevanța și nevoia noastră de a le păstra. Folosim mai mulți factori pentru a ne determina perioadele de păstrare.

Factorii pe care îi luăm în considerare la stabilirea perioadelor de păstrare a datelor cu caracter personal sunt:

 • Perioadele de păstrare prevăzute de lege – de exemplu, partidul are obligația legală de a păstra informațiile financiare pe o perioadă de 5 ani,
 • Scopul pentru care au fost furnizate sau obținute datele cu caracter personal;
 • Prevederile Statutare;
 • Interesele noastre legitime

Vom prelucra datele cu caracter personal până la momentul la care se termină perioada legală de păstrare ori perioada de păstrare declarată sau până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

Pentru datele cu caracter personal pentru care nu există o perioadă de păstrare legal stabilită, declarăm că datele cu caracter personal vor fi șterse după o perioada de 5 ani de la încetarea calității de membru, dacă persoana vizata nu a devenit simpatizant sau donator al partidului.

Pentru datele cu caracter personal ale donatorilor partidului care nu au si o altă calitate (membru, susținător, etc), declarăm că datele cu caracter personal vor fi șterse dupa o perioada de 5 ani de la data efectuării donației.

In cazul persoanelor vizate – vizitatori site, durata păstrării datelor personale este asigurată de informațiile de tip cookies mentionate in nota de informare de cookies.

Pentru categoria persoanei vizate – sustinator, perioada de retentie este de 5 ani.

Cand intrați în sediul central al partidului sau in unul dintre sediile teritoriale  colectam imagini video si/sau audio prin sistem de supraveghere video (CCTV), caz in care păstrăm datele pentru o perioadă pana la 30 de zile calendaristice, dupa care datele sunt sterse (suprascrise) in mod automat, dacă nu s-a ivit o imprejurare care să dea naștere unui interes legitim (ex. savârsirea unei infractiuni)

11. Securitatea datelor

Pentru protejarea și securitatea datelor cu caracter personal folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

Printre acestea menționăm: programe de securitate, inclusiv firewall-uri, acces restricționat la bazele de date pe baza de user si parola, instituirea de proceduri pentru a ne asigura că sistemele și bazele de date din hârtie și computer sunt protejate împotriva divulgării, utilizării, pierderii și deteriorării neautorizate, acces restrictionat si selectiv la bazele de date ale membrilor organizatiei.

De asemenea, persoanele care au dobandit accesul la datele cu caracter persoanl au fost in prealabil instruite, supuse unui test de cunostinte si au incheiat un acord de confidentialitate (DPA) cu partidul USR.

Folosim furnizori de servicii doar în cazul în care suntem convinși că oferă securitate adecvată pentru datele dumneavoastră cu caracter personal.

12. Drepturile dumneavoastră în domeniul datelor cu caracter personal 

Puteți exercita oricare dintre aceste drepturi ale persoanei vizate contactând responsabilul nostru cu protecția datelor

Drepturi

Descriere

Dreptul de a fi informat

Aveți dreptul de a fi informat cu privire la colectarea și utilizarea datelor dvs. personale. Partidul Uniunea Salvați Romania vă aduce la cunoștință prin notificări de informare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Este posibil să nu furnizăm informații de confidențialitate atunci când aveți deja astfel de informații sau ar presupune un efort disproporționat pentru a furniza astfel de informații.

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem.

Dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră

Aveți dreptul de a solicita corectarea informațiilor incorecte sau incomplete pe care le deținem despre dvs.

Dreptul de a fi uitat

În anumite circumstanțe puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal pe care le deținem. Există unele date cu caracter personal care trebuie păstrate conform obligațiilor noastre legale și alte date cu caracter personal pentru care putem avea un interes legitim să le păstrăm.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când contestați exactitatea datelor sau când datele au fost prelucrate în mod ilegal.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a transfera datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem către o organizație terță parte și puteți solicita să le furnizăm într-un format care poate fi citit automat.

Dreptul de a se opune prelucrării

Aveți dreptul absolut de a vă opune utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru marketing direct, inclusiv profilarea în scopuri de marketing direct.

Dacă prelucrăm datele dvs. pe baza „intereselor legitime” sau „a unei sarcini desfășurate în interes public”, atunci aveți dreptul să vă opuneți a vă folosi datele în acest mod.

Acest drept nu este absolut și putem continua să prelucrăm datele dacă putem demonstra temeiuri legitime convingătoare pentru prelucrare.

Luarea deciziilor individuale automatizate, inclusiv profilarea

Putem folosi programe de calculator pentru a lua decizii sau pentru a crea un profil despre dumneavoastră. Aveți dreptul de a nu fi supus unei astfel de decizii sau a profilării respective în cazul în care aceasta vă creează consecințe semnificative.

Dreptul de a formula plângeri sau acțiuni

Dacă sunteți nemulțumit de modul în care am prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal atunci aveți dreptul de a vă plânge la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecata.

 

13. Formularea unei plângeri 

Dacă după ce ați adresat solicitarea către operator sunteți nemulțumit de răspunsul primit referitor la modul în care sunt prelucrate datele dvs., atunci aveți dreptul să vă adresați la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

+40 318.059.211
+40 318.059.212

Prezenta nota de informare poate suferi modificări sau actualizări. Întotdeauna cea mai recenta versiune este disponibila pe site-ul nostru www.sunt-cu-nica.ro

Termeni și condiții